تازه ترين
ويب سايت انگليسي تعليم الاسلام آنلاين شد!
  تعليم الاسلام
  October 11, 2017
   0

الحمدلله طبق وعده كي كه داده شده بود ويب سايت انگليسي تعليم الاسلام هم طراحي وآنلاين شد.

شما ميتوانيد در قسمت نوار بالا همين ويب سايت(English)  را انتخاب كنيد و به ويب سايت انگليسي مراجعه نمائيد.

إن شاء الله زبانهاي ديگري هم بعدا فعال خواهد گرديد، به اميد همكاري بيشتر ودعاهاي مزيد تان.

بااحترام

اداره تعليم الاسلام

بالا