څانګه: شعرونه نيټه: March 16, 2013
       
پــــــه آواز يـــې لاروي ستـوري روان دي

 رالېږونکی: عبیدالله تنویر


پــــــه آواز يـــې لاروي ستـوري روان دي
د ســهار مارغان پــــه ذکــر د رحمان دي

زړونـه زړونــــه ګــلابــــونه دي غـوړيږي
ازانــــــــګـــې را ورېــــدلـــــې د اذان دي

بس په غاړه يې د رب د ميــنې لاس دی
نــه پــه کار يې مرغلرې نــــه مرجان دي

پــه ديدن د ښـکلي هېڅوک نـــه مړيږي
داکـــانــــــونــه د آيـــنو ورتــه حـــيران دي

دغــه ونـــې چــــې ثنا وايي ، پـه دوی کې
پــــه لــکــــونو رحــيلــــونــــه د قـرآن دي

دکــاروان دغزل توري بـــه ګل ګـل شي
لــمـــــبولي يې د اوښـــکـــــو په بــاران دي

پير محمد کاروان