تازه ترين
سوال: وسوسه چگونه رفع میگردد
  تعلیم الاسلام
  November 28, 2017
   0

سوال شرعی

کسی که وسوسه داشته باشد چگونه میشود وسوسه او رفع گردد؟

بالا