تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
راههای نفوذ شیطان برای فریب انسان
  تعلیم الإسلام
  September 29, 2017
   0

نویسنده: مفتی عبدالظاهرصدیقی

 باآنکه بیشترمردمهای امروز خود را دارای عالیترین تمدن وبالاترین پیشرفت علمی می دانند ومدعی هستند که خوب فکرمی کنند وحقیقتگرا می باشند ومسائل زندگی را به بهترین وجه تجزیه وتحلیل می نمایند وخویشتن را حامی محرومان وطرفدارمظلومان می بینند ،اما باهمه این ادعاها هنوز هم مانند انسانهای قرون وسطی به ظاهرگرائی ومسائل فریبنده می بالند وغالبا به دنبال هوا وهوس نفسانی می افتند وتا اکنون نتوانسته اند این حقیقت را بپذیرند که انسانیت غیر از تجمل گرائی وآرزوهای نفسانی است ،از این رو می توان گفت اینگونه افراد بجای آنکه در باره مصالح ومنافع مشترک خود ودیگران بیندیشند ،خواستهای شخصی ومقام ومتاع دنیوی را درنظرمی گیرند وآن را هدف واساس زندگی خود قرارمی دهند ،اینجاست که عده ای ازحق وحقیقت روی می گردانند وبا انواع فریبها وظاهرسازیها حقوق طبقه محروم را پایمال می نمایند وانسانهای صادق وپایبند به اسلام راستین را به طرق مختلف اذیت وآزار می دهند وبه خاطرحفظ قدرت خویش از هروسیله ای استفاده می نمایند وهزاران انسان را آواره می کنند یا در زیرآتش سلاحهای مرگبار خود می سوزانند وبه آن هم افتخار می نمایند درصورتیکه آنان کسانی هستند که براثرفریب شیطان از حق وحقیقت دور شده ویکبار اسیرباطل وجزء لشکریان وپیروان شیطان گشته اند :

 

وبدیهی است شیطان موجودی است مظهرخبث وشرارت ومعمولا برکسی اطلاق می شود که مردم را بسوی ظلم،فساد وغرور ونافرمانی فرا می خواند خواه از جنس جن باشد ویا انس،وبعلت اینکه بعضی از مردم این واقیعت را درک نمی کنند لذا ازشیاطین جن می ترسند وپرهیز می کنند اما از شیاطین انس پرهیزنمی کنند! ترتید نیست لغزشها وانحرافها بسیارند وپیوسته شیطان وشیطان صفتان نیزدرکمین می باشند تااینکه بافریبهای متعدد ونیرنگهای گوناگون خویش انسانهای صادق وخدمتگذار به اسلام ومسلمین را بفریبند،وایشان را ازمسیر حق وحقیقت منحرف کنند،واین چیزی است که خداوند آگاه به فطرت انسان ، بندگان خود را ازشروفساد آنان برحذر داشته وعواقب شوم وناگوارپیروی ازشیطان را بیان نموده وراه علاج وچاره جوئی را با رحمت بی کران خود برای بندگانش ذکرکرده است ووسائل هدایت واسباب تشخیص حق وباطل را مهیا نموده وبطورکلی حق را دروجود تمام موجودات هستی متجلی ساخته است:

 

چنانچه خداوندجل جلاله میفرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَی مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.(ترجمه)اي مؤمنان ! گام به گام شيطان ، راه نرويد و به دنبال او راه نيفتيد ، چون هركس گام به گام شيطان راه برود و دنبال او راه بيفتد ( مرتكب پستيها و زشتيها مي گردد ) . چرا كه شيطان تنها به زشتيها و پستيها ( فرا مي خواند و) فرمان مي راند . اگر تفضّل و مرحمت الهي شامل شما نمي شد هرگز فردي از شما ( از كثافت گناه ، با آب توبه ) پاك نمي گرديد ، ولي خداوند هر كه را بخواهد ( از كثافات سيّئات ، با توفيق در حسنات ، و با پذيرش توبه از او ) پاك مي گرداند ، و خدا شنواي ( هر سخني ، و ) آگاه ( از هر عملي ) است :ولی بااین وصف عده ای پشت به حق می کنند وازآن دور می شوند ،ودرعوض بدنبال شیطان می افتد وفریب آراستگیهای کاذب او را می خورند،به گونه ای که پرده سیاهی برروی قلب آنان کشیده می شود بطوریکه درک نمی کنند عذاب شدید برای کسانی است که فریب شیطان را می خورند وازخط مشی او پیروی می کنند اما آمرزش وخوشنودی پروردگار برای انسانهائی است که راه حق ومسیر درست ومستقیم خدا ورسولش را در پیش می گیرند وازآن تبیعت می نمایند:

 

شکی نیست مؤمنان واقعی ودعوتگران صادق وموفق کسانی هستند که ازبیماریهای خطرناکی همچون وسوسه ها وفریبهای شیطانی بپرهیزند،وباید بدانند تنها وسیله رهائی ایشان از این بیماریها متوسل شدن به دستورات قرآن وتبیعت از پیامبرصلی الله علیه وسلم است،وهمچنین لازم است درکنارآن دو به نحوه زندگی وکیفیت سلف صالح ازقرآن وسنت پیامبرصلی الله علیه وسلم نظری بیفکند،وسپس ازصداقت عمل وصفای قلب وخلوص نیت آنان پند گیرند وراه وروش ایشان را الگوی کارخود سازند،چراکه هیچ گونه شک وشبهه ای دراین نیست که سلف صالح بخصوص اصحاب بزرگوارپیامبر صلی الله علیه وسم دربرابروسوسه ها وفریبهای اهریمنان سخت مقاومت می نمودند وبااشخاص وسوسه گر به شدت برخورد می کردند وآنان را افرادی بدعتگذار به حساب می آوردند ،چون یقین کامل داشتند که رسول خدا صلی الله علیه  وسلم مخالف افراد موسوس ودشمن بدعت وبدعت سازان می باشد: چنانچه می فرماید: فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ:هربدعت(دردین)گمراهی است (ابن ماجه) ومی فرماید:)   التأنی من الله والعجلة من الشیطان (  دقت ودوراندیشی درکارها از خداست وعجله وشتابزدگی از شیطان است(جامع الصغیر).

ادامه دارد.........

 

بالا