تازه ترين
مقالات بیشتر از (فتوا نماز)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
سوال: نمازقضايي ، دعاء قنوت وتصادم موترها
  تعليم الاسلام
  October 11, 2017
   0

سه سوال:

الف: در وتر اگركسي دعاء قنوت را ياد نداشته باشد چه چيز را بخواند؟

ب: نمازهاي قضاي كه درطول عمر قضاء كرده باشد چه وقت بايد بخواند.

ج: اگر وسايط ها باهم تصادم كند كساني در آن وفات كند آيا به آنها شهيد گفته ميشود يانه؟

بالا