تازه ترين
مقالات بیشتر از (فتوا نماز)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
سوال: بسم الله در نماز، جائزه در مسابقات
  تعليم الاسلام
  October 8, 2017
   0

دومسئله:

الف:حكم خواندن بسم الله دربين فاتحه وسوره.

ب:حكم جايزه دادن درمسابقات فوتبال وغيره.

بالا