تازه ترين
اسلام دین هرزمان وهرمکان
  تعلیم الاسلام
  October 27, 2017
   0

نویسنده: انیسه«غزنوی»

اسلام دین جهانی است که با هر زمان و مکان ساز گار است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اسلام را میان همه مردم باوجود تفاوت و اختلافیکه از لحاظ رنگ، زبان و نژاد داشتند یکسان پخش نمود و یقین کامل داشت که اسلام صلاحیت رهبری تمام بشریت را دارد.

احکام و قوانین اسلام مبتنی بر عدالت و دارای فلسفه  روشن و متکی به دلیل برهان و منطق هستند که معیار تشخیص آن ها فکر در ست و عقل سالم است، هر گاه انسان با چشم حقیقت بنگرد و مسائل را به وقت مورد توجه قرار دهد و قلب را از تعصب و کینه پاک کند و به دور از تعلقات و وابستگی های خاص، اسلام را بررسی نماید و منصفانه به قضاوت بنشیند، با صراحت و صداقت کامل اعتراف خواهد کرد که اسلام دین دانش ،حکمت، تزکیه، تربیت اخلاق و معنویت است، دینی است که در تکامل حرکت مینماید و تلاش و کوشش را تنها وسیلهٔ دستیابی و خیر و برکت و پیشرفت مادی و معنوی معرفی میکند.

اسلام در همان سپیده دم ظهور خود و در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اثبات رسانید که دین سراسری و جهانی بوده با هر زمان و مکان ساز گار است در صورتیکه این دین با همه نژادها سازش دارد با هر عقل سالم و اندیشه صحیح نیز ساز گار می باشد، زیرا اسلام دین فطرت و طبیعت است در یک انسان نسبت به دیگری فرق نمی کند اسلام آن دین آسمانی است که عمیق از معجزات  تشریعی بوده از درون فطرت انسان سرچشمه  میگیرد  وشکسته نفسی و تذلل را در برابر خداوند به بار آورده، واحیای ارتباط با خداوند تعالی میباشد.

و تمدید این ارتباط است که از جانب دیگر باعث انقطاع و دوری از غیر خداوند می گردد.

اسلام دینی است فعال و پویا که از جهان بینی کامل و صحیح بهره مند است و با وجود دگرگونی شرایط و اوضاع و احوال و تطور زمان و تغیر مکان قابل انطباق است و پاسخگوی نیاز های فطری،اجتماعی اقتصادی و سیاسی و به عبارت دیگر دین مادی و معنوی میباشد کسی را به عنوان نمونهٔ انسان کامل می شناسد که دین و دنیا هر دو را مطمع نظر قرار دهد و یکسان برای آن ها تلاش کند و سعادت دنیا را وسیلهٔ سعادت آخرت قرار دهد.

اسلام عالیترین اندیشه است که اهداف عالی را تعین و قوانین زیبایی را وضع کرده مسایل کلی را بررسی میکند ومسایل جزئی را به انسان واگذار می شود تا آنرا مطابق شرایط و اوضاع و ایجابات زمان و مکان به کار اندازد.

دانشمند غربی«جان ملیا» میگوید: اسلام دین آسمانی است دینی که محبت عاطفه،شرف و نسبت به همه سایر ادیان سهلتر و آسان تر است.

آری! اسلام یگانه نظامی است که در برابر جاهلیت و در برابر دست بازی ها و دسیسه ها چون کوه پا بر جا ثابت، محکم و استوار مانده و انسان را از محیط و احوال حیوانیت بسوی تجرد و تخلق به اخلاق الهی رهنمود میگرداند و انسان را به آن سطح قرار میدهد که از نگاه پاکیزه گی و رفعت اخلاقی که در خیال عقل هم نگنجد برتر باشد.

در ضمیر و مشاعر انسان عقیدهٔ اطاعت از اوامر خداوند جل جلاله را بوجود می آورد، صبر و ثبات و پایداری را برای انسان تعلیم داده و انسان را وامیدارد که در صورت و قوع در مصیبت ها به خداوند جل جلاله التجأ ببرد و از خداوند جل جلاله قدرت صبر و حسن تصرف را در برابر تحمل حوادث زندگی بخواهد.

 

بالا