تازه ترين
بیوگرافی مختصرحضرت عائشه رضی الله عنها
  تعلیم الاسلام
  January 4, 2018
   0

نویسنده: ام عبدالله/ ویب سایت تعلیم الاسلام

بعد از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خانه پر از صدق ،صفا وایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله خانه ای که قبل از همه پرتو های آفتاب بعثت نبوی بر آن تابیدن گرفت وقبل از همه نور توحید ویکتا پرستی در آنجا ظاهر شد ، دختری دیده به جهان گشود ونامش را عائشه گذاشتند.

آری! او قبل از اینکه به دنیا بیاید پدر ومادرش درجه گیری یاران وعاشقان وشیفتگان خداجل جلاله ورسولش صلی الله علیه وسلم قرار گرفته بودند وهمین امر سبب شد که این طفل آلوده شرک وبت پرستی نگردد بلکه در همان لحظات تولد نور توحید در قلبش جای گیرد ودر زیر آفتاب صداقت وایمان بی ریای ابوبکر وام رومان رشد ونمو یابد.  

دختری که از پدری همچون ابوبکر ، ابوبکری که سفر ، حضر،شب و روز، صبح وشام او را به عنوان یاور وهمراه پیامبرصلی الله علیه وسلم می شناختند.

ابوبکری که به شیخ صحابه ، دوست ومحبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ، رفیق دوران طفولیت متعلق به اخلاق پیامبر وجزو اولین افرادی که به زیر چتر اسلام نائل شدند متصف است. ومادری چون ام رومان که نمونه بارزی از یک زن وفادار ،شجاع وبا تقوا است که همه چیز را به چشم بصیرت می بینید متولد شده باشد بی شک آینده بسیار درخشانی ونورانی را در پیش خواهد داشت.

هنگامیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم همسر جانفدایش حضرت خدیجه الکبری را از دست داد ، غم واندوه بزرگی بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم وارد آمد.  

چرا که خدیجه جزو اولین افرادی بود که به دین اسلام ایمان آورد وچه خدماتی به خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم از خود نشان داد تمام این خصلت های نیکو خدیجه سبب شد که عشق و محبت شدیدی بین او ورسول الله صلی الله علیه وسلم نمایان شود به همین علت دوری فراق چنین همسر مهربان ودلسوزی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار تلخ ودردناک بود.

در همین سال مشکلاتی بر پیامبرصلی الله علیه وسلم رخ داده بود به همین خاطر این سال را بنام عام الحزن نامیده است.  

یاران واصحاب پیامبرصلی الله علیه وسلم دوست نداشتند که حتی یک لحظه هم پیامبر را در ناراحتی ببیند ترجیح میدادند که خودشان فدا شوند واز بین بروند ،تکه تکه شوند اما پیامبر را یک لحظه ناراحت نبیند.

روزی خوله بنت حکیم نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم آمد در حالیکه هنوز پیامبر صلی الله علیه وسلم غمگین بود برایش گفت آیا نمیخواهید ازدواج کنید؟ پیامبرصلی الله علیه وسلم گفت با چه کسی؟ حضرت خوله گفت با دوشیزه یا بیوه پیامبرصلی الله علیه وسلم گفت دوشیزه چه کسی وبیوه چه کسی ؟ او گفت دوشیزه عائشه بنت ابی بکر وبیوه سوده بنت زمعه.

بعد پیامبر گفت با دوشیزه وقتی خوله ماجرا را برای ام رومان تعریف می کند واو به ابوبکر می گوید ابوبکر صدیق میخواهد از خوشحالی پرواز کند شادی وسرور وصف ناپذیری خانه ابوبکر را فرا گرفت.

آری!قلم هیچگاه نمی تواند شادی وخوشحالی عاشقی را به تصویر بکشد که او بخواهد خواسته معشوقش را بر آورده سازد اما باز هم ابوبکر صدیق رضی الله درترس بود مبادا مشکلی ایجاد شود من با پیامبرصلی الله علیه وسلم برادرم وازدواج برادرزاده با کاکایش صحیح نیست.

بعد پیامبرصلی الله علیه وسلم گفت: برادری ما بخاطر دین وبخاطر الله جل جلاله است نه بخاطر نسب وپدر ومادری پس این برادری مانع ازدواج من با عائشه نمی شود.

بلآخره پیامبرصلی الله علیه وسلم رسما از عائشه خواستگار شد.این پیوند وازدواج از جانب الله  مهربان تعیین شده.

به همین جهت تمام اسباب ومقدمات آن نیز فراهم گردید پیامبرصلی الله علیه وسلم می فرماید:أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.[سنن الترمذي12 383] ترجمه:جبریل صورت وتصویری از عائشه را در پارچه از حریر بزرگ با خود آورد وگفت این همسر توست در دنیا وآخرت.

بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره وبعد از غزوه بدر مقدمات انتقال عائشه از بوستان صداقت به گلستان نبوت آماده شد.

عائشه رضی الله عنها نیز از صفات بر خوردار شده بود در حالیکه به این انوار منور بود میرفت که از این نور مهتاب به نور دهنده اصلی یعنی خورشید محمدی بپیوندد  عائشه رضی الله عنها که همواره مورد توجه پدر مهربان ومادر دلسوزش بود عائشه کم سن و سال در خانه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم چه خواهد کرد؟.

چه چیزهای میتواند جبران محبت های پدر ومادرش را بنماید ؟ چه چیزی میتواند سبب شود که عائشه در خانه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم بماند وبه او عشق ورزد.

آری!رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم بزرگ ومعلم با تجربه بود او میدانست که با عائشه چگونه رفتار کند.

آنحضرت صلی الله علیه وسلم از محبت پدر ومادر نسبت به حضرت عائشه اطلاع داشت به همین خاطر محبت وبر خورد های حکیمانه ای او سبب شد تا عائشه رضی الله عنها یک اوطاق ساده بی آلایش را بر تمام دنیا وزرق برق آن ترجیح دهد.

عائشه رضی الله عنها نه تنها در خانه ای جدید احساس غریبی ودل تنگی نمی کرد بلکه شور وشوق عشق ومحبت وصفا وصمیمیت او را پوشانده بود وحاضر نبود یک دیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم را با تمام دنیا معاوضه کند. 

حضرت عائشه رضی الله عنها در میان امهات المؤمنین ودیگر زنان مشهور به داشتن هوش وحافظه ای قوی بود.

نه تنها در میان زنها بلکه در این زمینه نسبت به بسیاری از مردان جلو تر بود به گونه ای که بسیاری از بزرگان صحابه وعلماء آنها در مورد بعضی از احکام که مشکل بود از ایشان سؤال میکردند تا مسائل حل گردد.

طوریکه پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: خذ نصف دینکم عن هذه الحمیرا.[امهات المؤمنین وبنات الرسول ص 35]

ترجمه:نصف دین تان را از این حمیرا (عائشه)یاد بگیرید.

تاحیات پیامبر همه مسائل به او راجع میشد. اما بعد از رحلت پیامبر r همه مردم برای پاسخ سؤالات خود به محضر ام المؤمنین می رفتند.

ابو موسی اشعری رضی الله عنه می فرماید: هر مشکلی برای ما اصحاب پیامبرصلی الله علیه وسلم پیش می آمد به عائشه مراجعه می کردیم حتما برای مشکلی ما چاره وراه حلی می یافتیم.

حضرت عائشه با وجود اینکه مدت زمان طولانی را با پیامبر زندگی نکرد اما بسیاری از مسائل فقهی وحدیث وغیره را از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آموخت.

حضرت عائشه صدیقه به صداقت در علم ، امانت در روایت وآگاهی به دقایق وامورات عبادت مشهور بوداو دارای حافظه ای قوی بود.

عائشه رضی الله عنها در خانه ای به دنیا آمد که در صدق وایمان مثل عام خاص بود.خانه ای که سراسر نور وصفا وصداقت بود به همین جهت  سبب مرجع بزرگ ومطمئن در علم حدیث وفقه بشمار می آمد هر حدیثی ار رسوا اکرم صلی الله علیه وسلم می شنید حفظ می کرد وبدون هیچ نقصی آنرا برای اصحاب بازگو می نمود مجموع 2210حدیث از احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از طریق ایشان روایت شده است وحضرت عائشه رضی الله عنها جزو هفت نفری است که بیشتر از یک هزار حدیث از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده اند.

اگر کتاب ها در وصف عائشه بنویسیم کم است .مادری که با صفات زیبا آراسته شده این مادر پاکدامن را شیطان صفتان تهمت می زنند.

خداوند متعال کسانی را که به عائشه تهمت زدند لعنت کرده است:إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

ترجمه :كساني كه زنان پاكدامن بي خبر ( از هرگونه آلودگي و ) ايماندار را به زنا متّهم مي سازند ، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي دارند ( اگر توبه نكنند ).

لعن ونفرین از سوی خداوند جل جلاله نشانه اهمیت وجایگاه شخصیتی است که مورد اتهام قرار می گیرد در قرآن کریم شدید ترین وعید برای تهمت زننده گان به عائشه و عائشه صفتان می باشد .وعذاب عظیم در پیش دارد امروزه هم افرادی وجود دارد که با کمال لجاجت وجهالت نزول آیات سوره نور را در شأن حضرت عائشه صدیقه قبول ندارند وبرای خود دلایلی از جانب ابلیس گرفتند.

بالا