تازه ترين
مقالات بیشتر از (عقاید)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
ماه صفر ، ماه نحوست وبدفالي نيست:
  تعليم الاسلام
  October 17, 2017
   0

نويسنده: مولوي نورالحق مظهري

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ عَدْوَى وَلاَ غُولَ وَلاَ صَفَرَ ».

[صحیح مسلم 5929]

ترجمه: رسول الله صلي الله عليه وسلم وفرمايد: سرايت مريضيها نيست، جن گم كننده راه انسان نيست وبه ماه صفر بدفالي نيست.

موارد فوق چيزهاي هستند كه در زمان جاهليت مردم بر آنها باور داشتند ولي با آمدن اسلام باور كردن بر آنها مردود گرديد.

 

براي لفظ" عدوي " تفسيرهاي زياد آمده است يكي از آنها رفتن مريضي يك شخص به شخص ديگر است، درين حديث صراحتا برچنين باوري رد شده است كه مريضي يك شخص به شخص ديگر سرايت كند، اما از احاديث ديگر چنين برداشت ميشود كه مريضي يك به شخص ديگر سرايت ميكند، پس ظاهرا در بين احاديث تعارض مشاهده ميشود.

 

در تطبيق اين دوحديث ورفع تعارض، اقوال مختلفي آمده است كه معتبرترين آنها اينست كه سرايت مريضي از يك مريض به مريض ديگر ارتباط به قضاء وفيصله خداوند عزوجل دارد، چنين نيست كه اگر كسي مريض ميشود حتما مريضي از كسي ديگري به او سرايت كرده است ،اگر او نمي بود به اين هم اين مريضي نمي آمد.

 

همچنين اين سخني يقيني نيست ، كه تماس با شخص مريض حتما سبب مريضي بشود.

عقيده مردم زمان جاهليت چنين بود ، كه اگر كسي مريض ميشد آنها باور داشتند كه اين مريضي حتما از فلان شخص مريض به او سرايت كرده است، اگر او نمي بدو اين شخص با اين مريضي گرفتار نمي شد.

 

ولي رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: چنين نيست ، بلكه مريضي اين شخص به قضاء وفيصله خداوند عزوجل است چنانچه كسي ديگري را به اين مريضي مبتلا كرده بود اين شخص را هم مبتلا به اين مريضي كرده است.

پس مسلمان بايد از هيچ مريض به اين خاطر تنفر نكند كه اگر با او درتماس شدم حتما به مريضي اومبتلاء ميشوم.

 

ولفظ"غول" به آن شيطان وجن تخيلي گفته ميشود كه مردم زمان جاهليت برآن باورداشتند.

آنها به اين باور بودند كه در دشت يك شيطان وياجني وجود دارد كه راه را از انسان گم ميكند وياهم انسان را ميترساند، ولي رسول الله صلي الله عليه وسلم اينرا رد ميكند ومي فرمايد بنام غول هيچ چيزي وجود ندارد.

 

در تفسير" صفر" هم اقوال گوناگون آمده است اما مشهورشان اينست كه مراد از آن ماه صفر المظفر است.

مردم زمان جاهليت به ماه صفر المظفر بدفالي ميكردند ، درين ماه به مسافرت نميرفتند، درين ماه عروسي وشيريني خوري را نمي كردند، اين ماه را ، ماه آفتها وبلاها ميدانستند وهمچنين بعضي ديگري از عقايد فاسد كه درباره اين ماه داشتند.

ولي رسول الله صلي الله عليه وسلم اين عقيده آنها را رد ميكند ومي فرمايد: كدام عقيده كه مردم درباره ماه صفر دارد هيچ حقيقت ندارد ، درين ماه سفر كردن هيچ مشكلي جزئي ندارد، دراين ماه عروسي كردن هيچ مشكلي ندارد، وهمچنان اين ماه هيچ مصيبت وغم خاصي ندارد ،‌ونه هم كدام عبادت وطاعتي خاصي دارد.

اين ماه هم مانند يازده ماه ديگر يك ماه است كه سال از آنهاتشكيل شده است.

 

پس اين ماه را ماه مصيبت گفتن وياهم با گذشتن اين ماه اظهار خوشحالي كردن ودر آخر اين ماه مراسم خوشحالي را گرفتن كه اين ماه تير شده است همه شان براي مسلمان جايزنيست وباكردنش گناهكار ميشود.

بالا