تازه ترين
مصاحبه رادیوتعلیم الاسلام بامفتی زکریا صاحب
  تعلیم الاسلام
  December 5, 2017
   0

مصاحبه

مصاحبه علمی رادیوتعلیم الاسلام شاخه ولایت فراه بامفتی صاحب زکریا “دهواری” ،مسئول دارالإفتاء عین العلوم گشت سراوان وعضو مجمع فقهی اهل سنت استان زاهدان.

این مصاحبه تقریبا 40 دقیقه میباشد که ما آنرا بخاطر سهولت به دو قسمت تقسیم کرده ایم که یک قسمت شان حالا ویک قسمتش در پست بعدی به شما بینندگان تقدیم خواهد شد.

بالا