تازه سرليکونه
د لټون پايله (0)

په دغه نامه يا تورو سره کومه ليکنه شتون نه لري.

سرته