تازه ترين
چالشهای جدید دشمنان اسلام
  تعلیم الاسلام
  February 27, 2018
   0

نویسنده: محمد "صدیقی" / ویب سایت تعلیم الاسلام

در اين اواخر دشمنان دين وکشور ما شيوه هاي جديد بسيار خطرناک را بخاطر نيستي و نابودي نسل ما در پيش گرفته اند.

اگر متوجه شده باشيد اکنون بنام أزادي و دموکراسي بسيار بي بندو باري و بي پرواي  در ميان جوانان ما رايج شده است و أنرا انکشاف ميدهند و ميخواهند که افغانها اصليت و افغانيت و مسلماني خود را فراموش کنند و چون يک گياه هرزه ئي شوند.

بعنوان مثال: بخش مبارزه با مرض ايدز در افغانستان  ايجاد شده که اين مرض خطرناک ترين مرض در تمام دنيا است و تا بحال علاج هم ندارد ولي روز به روز تعداد افراد معتاد به مرض ايدز در افغانستان بيشتر شده و مرگ و مير افغانها بوسيله اين مرض بيشتر ميشود.

شايد شما فکر کنيد که اين يک مرض است ولي اکثر افغانها به اين عقيده هستند که اين هم يکي از اسلحه هاي جديد دشمنان ما است تا ما افغانها را به زانو در أورده و نابود کنند چنانچه به اين وسيله آنها توانسته اند در اکثر مناطق افريقائي حکومت کنند بنام مبارزه با مرض ايدز، عمدا مرض ايدز را انتشار ميدهند تا نسلي باقي نماند که از آينده کشور خود دفاع کند.

ملت بيچاره ما که نان کامل ندارد ولي بيشتر از 14 چانل تلويزيون هاي خصوصي و راديو هاي خصوصي فعال شده اند که از صبح تا شام و حتي 24 ساعت بجز لهو و لعب و سخنان انحرافي و تحريک جنسي آموختن و نشان دادن روابط نامشروع هيچ چيز ديگرى را نشر نميکنند.

اگر کدام برنامه ديني و آموزشي هم باشد صرفا نمونه و سمبوليک ميباشد و با نشر سريال هايي چون (امتحال زندگي، زماني خشوع هم عروس بود و دولهن) و غيره به ما مسلمانان و افغانهاى غيور ياد ميدهند.

و به اطفال ما مي آموزند که داشتن چند شوهر در يک وقت به يک زن کدام حرف بد نيست بلکه آزادي و دموکراسي است.

و يا داشتن چندين دوست پسر به يک دختر تازه جوان کدام عيب نيست بلکه افتخار هم  است و به اطفال ما ياد ميدهد که چگونه عشق بازي بايد کرد و چگونه يک پسر را و يا يک دختر تازه جوان را انحراف اخلاقي داد.

و ما پدران و مادران قدرت و توان آنرا نداريم که تلويزيون را خاموش کنيم چون حقوق بشر را ايجاد کرده اند تا از حقوق همه دفاع شود.

و يا وزارت امور زنان و انجمن حقوق زنان ايجاد شده تا اگر در زندگي زن و شوهري هر خانواده اگر کدام مشکل ايجاد شود  " که حتما ايجاد ميشود " آنها عمدا از زن طرفداري کرده و حتي جايي براي زندگي اين گونه زن ها را تهيه کرده اند تا زودتر زن ها را از مردها يشان جدا ساخته و در آن مکان ها به آنها محل بود و باش تهيه ميکنند تا هرچه زودتر نظام و کانون گرم خانوادگي فروريخته و هزارها هزار فاميل بي سرپرست و بي اداره بمانند و اطفال معصوم شان اصليت و افغانيت خود را کنار گذاشته و دست به هرگونه اعمال زشت و ناروا بزنند.

و يا پخش و انتشار فلم هاي غير اخلاقي در بازارها بطور آشکار و بسيار به قيمت نازل چنانچه در بدل 30 افغاني ميتوانيد يک  دي وي دي 24 ساعته فلم جنس را بخريد در حالي که با 30  افغاني نميتوانيد يک خوراک نان خريد.

اينها  همه و همه نقشه هاي بسيار دقيق و سنجيده شده دشمنان دين اسلام و دشمنان ملت ما است که ميخواهند با اين آخرين اسلحه و قوي ترين اسلحه همين ملت غيور افغان را که تاحال صرفا زنده بود حالا ميخواهند کاملا نيست و نابود کنند.

که بايد اقرار کنيم که بسيار نتيجه هم گرفته اند و اگر به خود نيايم و خود را بيدار نسازيم و از فاميل خود شروع نکنيم بزودي آنها پيروز شده و مارا واقعا نابود خواهند کرد.

از تمام افغانها مسلمان تمنا داريم که در قدم اول از ديدن اين سريالهاي زشت دست کشيده و به گفتار بعضي از افراد ... عمل نکنيم که ميگويند ( سرايالها آموزشي است ) و يا ( هر چيز يک دوره خود را طي ميکند ) و به اينگونه حرف هاي بي مفهوم آنها گوش نداده و بايدهرچه زودتربنياد تلويزيون و ديدن سريالها را از خانه خود برچينيم.

در غير آن شايد بر خودت تاثير منفي نکند ولي بزودي خواهر کوچک ات و يا دختر کوچک ات خداى ناخواسته به انحراف اخلاقي کشيده خواهد شد.

اي مسلمان! اين دشمن ديني و ايماني ات را که بنام تلويزيون به خانه آورده ئي از خانه ات بيرون کن وگرنه همين برنامه هاي تلويزيوني بزودي آبرو و عزت و ناموس ترا بنام آزادي و دموکراسي و حقوق بشر از خانه ات بيرون ميکنند.

اگر باور نداريد سري به محاکم بزنيد و ببينيد که به چه تعداد اطفال خورد سال ( اميد وار شده اند ) يعني حامله شده اند از روابط نا مشروع؟و ببينيد که به چه تعداد از جوانان ما از خانه و فاميل خود فرار کرده اند؟. اين همه واقعيات زشت را  همين  سريالهاي تلویزیونی به بار آورده است.

در قدم دوم  به آموختن هر چه بيشتر قرآن و قوانين قرآني اقدام کرده و اول خود را از راه اسلام و راه دين اگاه ساخته و بعدا به تمام اعضا فاميل خويش بيان کنيد که بهترين زندگي در پرتو قرآن و در پرتو قوانين پاک قرآن و فرامين خداوندي است.در اخير بازهم از خداوند متعال وحدت اتحاد اتفاق و برادري تمام افغانها را خواسته و از خداوند ميخواهم تا تمام ملت افغانستان را با علم و دانش اسلامي و با ايمان قوي تربيت شوند ودرتربيت وآموزش ديني اطفال خويش کوشش هرچه بيشتر خويش را مبذول دارند.

زيرا اين اطفالي که اکنون قاعده بغدادي و يا صفحه اول قرآن کريم را اگر کوشش  کنند که بخوانند اگر به آنها کمک و تشويق شود هر کدام آنها دانشمندان بزرگي دين در آينده خواهند بود .

بالا