تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
آرامش زنده گی در سایه تقوی
  تعلیم الاسلام
  December 17, 2017
   0

نویسنده گان:صالحه صالح وصفورا عرفان/ ویب سایت تعلیم الاسلام

کنم آغاز سخن به نام یکتا = آنکس که جهان ازاوست زیبا

خداوندجل جلاله درقرآن کریم می فرماید: ان اکرمکم عند الله اتقکم.[الحجرات13] همانا گرامی ترین شما درنزد الله باتقوا ترین شماست یکی ازتعلیمات اصولی دین اسلام تعلیم تقوا وپرهیزگاری است.

مطلب تقوا این است که آدمی برحساب وکتاب،آخرت وپاداش وکیفرآنجا یقین وباورداشته باشد واز عذاب الهی بیمناک بوده ازتمام کارهای زشت وخلاف دوری کند وبه احکامات خداوندجل جلاله عمل نماید یعنی تمام دستورات اورا بجا آورد وازنواهی بپرهیزد.

تعلیم تقوا درقرآن کریم واحادیث زیادی بیان شده است، همچنین ازآیات قرآن کریم معلوم می شود که کسانیکه ازخداوندجل جلاله خوف وترس داشته باشند وزندگی شان باتقوا سپری شوند رحمت های الهی دراین جهان نیزبرآنان نازل شده وخداوندجل جلاله آنها را نصرت خواهد کرد:چنانچه می فرماید: ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لایحتسب.[الطلاق2] ترجمه:وهرکه بترسد از خدا پدید آرد برای او نجاتی ورزق دهدش ازآنجای که گمان ندارد.

ودرجای دیگرقرآن الله جل جلاله کسانی را که اهل تقوا هستند اولیاء ودوستان خود معرفی می کند چنانچه می فرماید: إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. ترجمه :بيگمان دوستان خداوند ( سبحان ) ترسي بر آنان ( از خواري در دنيا و عذاب در آخرت ) نيست و ( برازدست رفتن دنيا ) غمگين نمي گردند ( چرا كه در پيشگاه خدا چيزي براي آنان مهيّا است كه بسي والاتر و بهتر از كالاي دنيا است).

الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ترجمه :( دوستان خداوند ) كسانيند كه ايمان آورده اند و تقوا پيشه كرده اند.هرقدرتقوا درکسی باشد همان مقدار خوبیها ومحاسن در وجود خواهد داشت وبه همان نسبت ازبدیها وکارهای زشت بدور می ماند پس سعادت مند  کسی است که از خداوند خوف وترس داشته وبه فکرآخرت باشد.

اگریک قطره اشک کسی از خوف خدا از چشمانش جاری شود نزد الله جل جلاله خیلی ارزش دارد به هرحال خوف واقعی خدا وفکرآخرت نصیب هرکس شود نعمت بسیاربزرگی است زیرا عامل اصلی آرامش درزندگی تقوا است.

برادران وخواهران باید خوب بدانیم که دراین دنیایی چند روزه هرکس از خداوند جل جلاله بیم وهراس داشته باشد پس از مرگ درزندگی آخرت هیچگونه ترس وغمی نخواهد داشت وبه فضل وکرم خداوند جل جلاله همیشه شادمان ،خرم ومطمئن خواهد بود.

وهرکس دراین جهان از خداوندجل جلاله ترس وبیم نداشته ودرفکرآخرت نباشد ودرلذتهای دنیا مشغول باشد درروز قیامت درغم واندوه بزرگی قرارخواهد داشت وسالهای سال اشک خون ازدیدگانش خواهد چکید.

بزرگترین ومؤثرترین عامل تقوا وخدا ترسی هم نشینی با بندگان خاص خداوند است که همیشه از خدا می ترسد وبردستورات اوعمل می کند.

عامل ووسیله دوم تقوی ،مطالعه کتابهای مفید دینی وشنیدن آنها است.

عامل سوم این است که آدمی درتنهایی به خلوت بنشیند ودرفکرواندیشه مرگ خویش قرارگیرد وپاداشهای وکیفرهایی که پس از مرگ براثراعمال خوب ویا بد از سوی خداوندجل جلاله به او می رسد تصوربنماید.

ودرفکرحال خویش باشد وبیندیشد که در قبرچه حالتی را خواهم داشت ؟ودرمیدان محشروقتی تمام بندگان گرد هم می آیند حالم چه خواهد بود ؟ وهنگامیکه درمحضرالهی قرارمی گیرم ونامه اعمال من بازشده درجلویم قرار می گیرند من چه جوابی خواهم داشت؟.

وبه این فکرکه نمی توانم خود را پنهان سازم چون خداوند همه چیزهای آشکاروپنهان را می بیند هرکس اینگونه عمل کند ان شاء الله اورا تقوا نصیب خواهد شد.

خداوند ما را از جمله متقین قراردهد که همیشه در پی رضایت پروردگار باشیم واز اوامر واحکامات او اعراض نکنیم چون خداوندجل جلاله می فرماید: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

ترجمه: و هركه از ياد من روي بگرداند ( و از احكام كتابهاي آسماني دوري گزيند ) ، زندگي تنگ ( و سخت و گرفته اي ) خواهد داشت ؛ ( چون نه به قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد شد ، و نه تسليم قضا و قدر الهي خواهد گشت ) و روز رستاخيز او را نابينا ( به عرصه قيامت گسيل و با ديگران در آنجا ) گرد مي آوريم .

خداوندجل جلاله با بسیارتأکید می فرماید:کسانیکه از ارشادات من روی بگرداند واز دستورات من سرپیچی کند من او را درزندگی دنیا درتنگنا قرارمیدهم حال اگرسلطنت کلی جهان در اختیاراوباشد بالاترین پست ومقام دنیا دردست او باشد هرنوع آبرو واحترام داشته باشد کل جهان پابوس اوباشد منصب،مال،جاه وجلال، عظم وشهرت،همه وهمه در اختیارش باشد اما ماتصمیم قطعی وغیرقابل تغیر گرفته ایم که دردل برای یک لحظه هم نگذاریم که آرامش در آن گذرکند ما او را همیشه درپریشانی نگه می داریم.

این تصمیم برای زندگی دنیای او ست ودرآخرت اورا کور خواهیم کرد او می گوید خدایا من که در دنیا کورنبودم درآخرت چرا مرا کور حشرکردی؟ به او پاسخ داده می شود چون تودر دنیا در مقابل احکام من خود را کور کرده بودی وچشمهایت را بسته بودی لذا تو را امروز کور حشر نموده ایم این که مرحله ابتدایی است پس مراحل حساب وکتاب سخت ترخواهد بود.

الله متعال با لطف وکرمش  به ما توفیق بدهد تا قبل از رسیدن آن روز آماده گی آنرا بکنیم ودرفکر آخرت باشیم،زیرا عزت وآرامش دردنیا وآخرت برای انسانها در سایه تقوا است نه در پول وسرمایه پس برادران وخوهران دعاء کنید که خداوندجل جلاله توفیق تر ک گناه وانجام طاعت را برای همه ما عطا بفرماید زیرا ما ناتوانیم ما عاجزیم اما او رب العالمین توانا وغنی است تا یاری خود را شامل حال ما بگرداند:

 

بالا