تازه ترين
مقالات بیشتر از (قرانکریم)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
حفاظت قران در زمان صحابه رضی الله عنهم
  تعلیم الاسلام
  April 15, 2018
   0

نویسنده: مولوي نورالحق مظهری / سایت تعلیم الاسلام


قرآن کامل نازل شده است وهیچ چیزی از نزول آن نمانده است اما درزمان نزول قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی اشخاص را موظف کرده بود تا قرآن را باخود بنویسند بناء نسخه های زیادی از قرآن نوشته شده بود ولی مرتب نبود، بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکه در جنگها بسیاری از قراء قرآن به شهادت رسیدند به همین خاطر صحابه تصمیم گرفتند که بخاطر حفاظت قرآن آن را بنویسند که در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه این تصمیم عملا انجام شد وقرآن در ترتیب امروزی نوشته شد. 

 

پس نوشتن قرآن بخاطر کمال آن نبود بلکه بخاطر حفاظت آن بود، اما اینکه شما نوشته اید: که چه دلیلی وجود دارد که آنها در قرآن دست نزده اند؟ 


به چند دلیل: 

۱- خداوند عزوجل می فرماید: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.[الحجر:۹] یعنی قرآن را ما نازل کردیم وما آنرا حفاظت میکنیم بناء کسیکه بر قرآن ایمان دارد برهمین نکته هم باید ایمان داشته باشد که هیچ کسی در قرآن تحریف کرده نمی تواند. 

 

۲- اجماع صحابه برهمین ترتیب دلیلی قوی است براینکه در قرآن هیچ تحریفی صورت نگرفته است، زیرا اگر تحریف صورت میگرفت هیچوقت اجماع نمی شد زیرا اجماع همچون اشخاص باچنین کمیت بسیار واختلاف نژادها ومکانها هیچ امکان پذیر نیست، وهمین اجماع دلیل براین میشود که ترتیب فعلی را حتما اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده بودند ورنه حتما کسی اعتراض میکرد، به همین خاطر است که یک گروه از علماء ترتیب فعلی قرآن را نقلی میداند. 

 

۳- تواتر دلیل قوی است براینکه در قرآن هیچ تحریفی صورت نگرفته است زیرا از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین مسلمانها همین سخن به اوج شهرت خود رسیده است که مساوی تواتر میشود.

 

بالا